CEO van Mars: Industrie moet 'kapotte' motor van wereldwijd bedrijfsleven repareren om urgente maatschappelijke en klimaatproblemen aan te pakken
  • CEO GRANT REID BLIKT VOORUIT OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VN EN DE KLIMAATWEEK. HIJ VINDT DAT DE MOTOR VAN HET WERELDWIJDE BEDRIJFSLEVEN, DE TOELEVERINGSKETEN, KAPOT IS EN GEREPAREERD MOET WORDEN DOOR TRANSFORMERENDE, SECTOROVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING
  • HIJ ZEGT DAT DE NADRUK MOET LIGGEN OP SOCIALE EN DUURZAME EFFECTEN DIE VEEL VERDER GAAN DAN DE DIRECTE BEDRIJFSACTIVITEITEN, ALS WE DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN VAN DE VN EN DE DOELEN VAN HET KLIMAATAKKOORD VAN PARIJS WILLEN BEHALEN
  • ER KOMEN VEEL REACTIES WANNEER MARS ZIJN "SUSTAINABLE IN A GENERATION-PLAN" BEKENDMAAKT, WAARMEE DE KOMENDE JAREN BIJNA 1 MILJARD GEÏNVESTEERD GAAT WORDEN IN BESTRIJDING VAN DRINGENDE PROBLEMEN ZOALS KLIMAATVERANDERING, ARMOEDE IN DE TOELEVERINGSKETENS EN SCHAARSTE VAN GRONDSTOFFEN
  • M&M’S – EEN VAN 'S WERELDS MEEST ICONISCHE MERKEN – KOMT IN ACTIE EN MAAKT CONSUMENTEN BEWUST VAN BELANGRIJKE DUURZAAMHEIDSPROBLEMEN

MCLEAN, VA (6 september 2017) – De CEO van Mars, Grant F. Reid zei vandaag dat het bedrijfsleven het voortouw moet nemen bij "transformationele veranderingen" om de meest urgente bedreigingen voor de planeet en haar inwoners aan te pakken.

In de aanloop naar de Algemene Vergadering van de VN en de Klimaatweek in New York, zei dhr. Reid dat de industrie nog nooit zo'n grote verantwoordelijkheid heeft gehad: "Als we willen bijdragen aan de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, moet het roer volledig om. Hoewel veel bedrijven al werken aan verduurzaming, komen de resultaten niet eens in de buurt van wat er nodig is."

"Mars is al vier generaties actief en en wil dat ook voor de volgende vier generaties zijn. Dat kan alleen als we dingen veranderen zodat de planeet gezond blijft en alle mensen in onze uitgebreide toeleveringsketens een kans hebben op een goed leven. We moeten samenwerken, want de motor van het wereldwijde bedrijfsleven – de toeleveringsketen – is kapot. Er is sectoroverschrijdende samenwerking nodig om hem te repareren."

Dhr. Reid zei dat veel bedrijven zoals Mars al vooruitgang hebben geboekt, bijvoorbeeld op het gebied van minder uitstoot van broeikasgassen. Bedrijven kijken daarbij vooral naar hun directe activiteiten, maar hebben nog niet genoeg vooruitgang geboekt in hun bredere toeleveringsketens. Hij voegde daaraan toe dat de pogingen om armoede en problemen met mensenrechten aan te pakken in de wereldwijde toeleveringsketen goed bedoeld zijn, maar nog niet genoeg resultaat hebben opgeleverd.

"Door data en connectiviteit leren we elk jaar meer over onze impact. Tegenwoordig weten we dankzij de klimaatwetenschap meer dan ooit over de sociale en milieuproblemen in onze toeleveringsketen. Door deze kennis weten we ook dat we op veel grotere schaal moeten ingrijpen – nu we zo veel wetenschappelijk bewijs hebben, is het moment voor bedrijven gekomen om hun rol en verantwoordelijkheid te heroverwegen."

Als bijdrage aan de oplossing van deze problemen, kondigde Mars vandaag zijn "Sustainable in a Generation-plan" aan. Het plan omvat een aantal vergaande doelen en ambities op basis van wetenschappelijke kennis en een sterke motivatie om in de hele toeleveringsketen een verschil te maken. Om de vooruitgang te versnellen gaat Mars ongeveer 1 miljard dollar investeren in zijn Sustainable in a Generation-plan. Het plan richt zich op de punten van de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN waar Mars echt een verschil kan maken bij het oplossen van de grotere problemen in de wereld. Het Sustainable in a Generation-plan bestaat uit drie onderling verbonden doelen:

  • Gezonde planeet – het doel is om onze impact op het milieu te verkleinen tot op het niveau dat volgens de wetenschap noodzakelijk is om de planeet gezond te houden. We richten ons hierbij op klimaatactie, waterbeheer en landgebruik. Mars heeft bijvoorbeeld het voornemen aangekondigd om de uitstoot van broeikasgassen in zijn hele waardeketen in 2050 met 67 procent te hebben verminderd. Dit is een drastische uitbreiding van de eerder gestelde doelen voor het verminderen van de uitstoot.
  • Welvaart bevorderen – het doel is om het werkleven en daarmee de welvaart van 1 miljoen mensen in de waardeketen wezenlijk te verbeteren. De focus ligt daarbij op het verhogen van inkomen, het respecteren van mensenrechten en kansen creëren voor vrouwen. We hebben bijvoorbeeld het Livelihoods Fund for Family Farming opgezet. Met dit fonds dragen we bij aan meer duurzaamheid en minder armoede in onze uitgebreide toeleveringsketens. Ook zijn we het Farmer Income Lab begonnen, een soort 'denk- en doetank' die zich richt op meer kennis en ideeën om armoede onder kleine boeren te stoppen.
  • Welzijn bevorderen – het doel is om wetenschap, innovatie en marketing zodanig te stimuleren dat miljarden mensen en hun huisdieren gezonder en gelukkiger kunnen leven. Hiermee bouwen we voort op eerdere initiatieven voor voedselveiligheid en -zekerheid, product- en ingrediëntvernieuwing, en verantwoorde marketing.

Dhr. Reid voegde hieraan toe: "Dit plan is niet alleen bedoeld om het beter te doen, maar om alles te doen wat nodig is. We doen dit omdat het moreel juist is, maar ook omdat het goed is voor het bedrijf. Het creëren van wederzijdse voordelen voor mensen in onze toeleveringsketen en het beperken van onze impact op het milieu zijn uitstekende zakelijke keuzes. We weten ook dat onze consumenten zich, net als wij, steeds meer zorgen maken over deze kwesties."

Tijdens de Algemene Vergadering van de VN zal Mars plannen onthullen voor het betrekken van consumenten bij deze onderwerpen via een van 's werelds grootste merken: M&M’s. De nieuwe campagne steunt op het enorme aantal mensen dat Mars kan bereiken, om de voordelen van hernieuwbare energie en de noodzaak van klimaatactie onder de aandacht te brengen. Mars koopt ter compensatie een hoeveelheid windenergie in die genoeg zou zijn om alle M&M's in de VS mee te produceren. Hernieuwbare energie speelt ook een belangrijke rol in het Sustainable in a Generation-plan van Mars. Op de belangrijkste markten (de VS en het VK) wordt al voor 100 procent van de activiteiten hernieuwbare energie gebruikt. In 2018 volgen nog meer markten.

Dhr. Reid zei:  "Met ons populaire merk M&M's kunnen we consumenten op dit gebied inspireren en de aandacht vestigen op hernieuwbare energie – een van de oplossingen die ons zal helpen om de klimaatverandering aan te pakken en de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN te behalen."

Mars heeft een lange geschiedenis van samenwerkingen voor duurzaamheid, waaronder bijdragen aan een wereldwijde beweging die optreedt tegen klimaatverandering. Het bedrijf sprak zich vorig jaar op de Klimaatconferentie van Marrakech (COP22) uit tegen klimaatverandering door ondertekening van een brief aan wereldleiders waarin wordt aangedrongen op naleving van het Klimaatakkoord van Parijs. Ook heeft Mars vorig jaar het Moy-windmolenpark geopend in de Schotse Hooglanden om hernieuwbare energie te produceren waarmee alle activiteiten in het VK van stroom zouden kunnen worden voorzien.

Berry Parkin, Chief Sustainability en Health and Wellbeing Officer bij Mars, zei:  "We weten dat groei en succes alleen mogelijk zijn als de planeet, de mensen en de gemeenschappen waarvan we afhankelijk zijn, gezond en welvarend zijn."

"Ons nieuwe plan is echt bedoeld om het juiste te doen, niet alleen om het beter te doen. We willen grenzen verleggen en onze ambitieuze doelen uitbreiden naar onze hele toeleveringsketen. Alleen als we dat doen en anderen zich bij ons aansluiten, kunnen we de grootst mogelijke impact realiseren."

Ga voor meer informatie over het Sustainable in a Generation-plan van Mars naar: www.SustainableInAGeneration.com.

Ga voor het downloaden van bijbehorende afbeeldingen en video naar: sigplanmedia.com

Over Mars, Incorporated
Mars is een familiebedrijf dat al meer dan een eeuw producten en diensten aanbiedt voor mensen en hun geliefde huisdieren. Met meer dan 35 miljard aan omzet is het een mondiaal bedrijf dat een aantal van 's werelds populairste merken produceert: M&M’S®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5™, SKITTLES®, UNCLE BEN’S®, en COCOAVIA®. Mars biedt ook diergeneeskundige diensten aan, waaronder BANFIELD®Pet Hospitals. Het hoofdkantoor van Mars is gevestigd in McLean, VA, en Mars is actief in meer dan 80 landen. De Five Principles van Mars – Kwaliteit, Verantwoordelijkheid, Wederkerigheid, Efficiëntie en Vrijheid – inspireren onze meer dan 115.000 Associates elke dag om waarde te creëren voor al onze partners, en om groei te realiseren waar ze trots op zijn.

Ga voor meer informatie over Mars naar: www.mars.com. Volg ons op Facebook, TwitterLinkedIn, Instagram en YouTube.