Eyebrow
Cocoa for Generations
Heading
Vandaag de cacao van morgen redden
Subheading
We investeren meer dan 1 miljard dollar om onze cacaotoeleveringsketen duurzaam te maken.

Onze chocolade is al meer dan 100 jaar geliefd over de hele wereld. Maar om te zorgen dat we voor toekomstige generaties ook chocolade kunnen blijven maken, is duurzame cacaoproductie van essentieel belang. 

Als onderdeel van ons Sustainable In A Generation-plan — met als doel een gezonde planeet en meer welvaart en welzijn voor mensen — nemen we elk onderdeel van ons bedrijf grondig onder de loep, en kijken we hoe onze grondstoffen worden geteeld of geoogst. Dat geldt natuurlijk ook voor de cacao die we gebruiken voor merken zoals M&M'S®, Twix®, Dove® en Snickers®.

Helaas voldoet de huidige cacaotoeleveringsketen niet aan onze ambitie. Bij Mars zijn we klaar voor een nieuwe aanpak, met meer welvaart voor cacaoboeren, hun families en hun gemeenschappen. Cocoa for Generations is onze bijdrage, en we willen dat anderen zich bij ons aansluiten in de ontwikkeling van effectieve, schaalbare en innovatieve oplossingen. Wij zullen de komende tien jaar meer dan een miljard dollar investeren in onze Cocoa for Generations-strategie en vanaf vandaag werken we op basis van twee pijlers aan het verhogen van inkomens van kleine boeren, bescherming van kinderen, en behoud van bossen. Intussen werken we ook aan een model voor moderne, duurzame cacaoteelt voor morgen.


Cocoa for Generations 

Vorig jaar hebben we ons Sustainable in a Generation-plan gelanceerd, waarin ons bedrijf toezegt wereldwijd systeemveranderingen te bewerkstelligen waar mensen en de planeet van profiteren. Door dit plan zijn we onze duurzaamheidsstrategie voor cacao fundamenteel gaan heroverwegen. 

Door de jaren heen hebben we vooruitgang geboekt bij het aanpakken van sociale en ecologische problemen in de cacaosector, waarbij 180.000 boeren gecertificeerd zijn en de gemiddelde opbrengsten van de deelnemende boerderijen zijn verhoogd.

Maar we vinden het allemaal niet snel genoeg gaan, bij ons en in de hele sector. Ondanks de vooruitgang hebben boeren nog niet snel genoeg verbetering gemerkt in hun inkomen en leefomstandigheden. Kinderen werken nog altijd onder gevaarlijke omstandigheden en hebben vaak geen toegang tot veilig en kwalitatief goed onderwijs. Ontbossing gaat nog altijd door in de cacaotoeleveringsketen, en er wordt landbouw bedreven in beschermde bosgebieden. Bedrijven en overheden moeten anders gaan denken en handelen om de welvaart van gezinnen in de cacaoteelt te verbeteren.

Cocoa for Generations is onze bijdrage. We werken op basis van twee pijlers: vandaag verantwoorde cacao en morgen duurzame cacao. We nodigen anderen uit om mee te helpen aan de ontwikkeling van effectieve, schaalbare en innovatieve oplossingen.

Vandaag verantwoorde cacao

De eerste pijler van Cocoa for Generations is 'Vandaag verantwoorde cacao'. Ons doel is dat in 2025 100% van onze cacao wereldwijd verantwoord wordt geproduceerd en traceerbaar is.

Deze pijler gaat verder dan de huidige certificeringsnormen en -praktijken, en verplicht ons tot actie op drie aandachtsgebieden waarbij cacaoboeren, gemeenschappen en het milieu centraal staan:

Kinderen beschermen

 

In de cacaosector werken te veel kinderen onder gevaarlijke omstandigheden. Voorlopige resultaten laten zien dat controle- en herstelprogramma's voor kinderarbeid (CLMRS) het percentage van gevaarlijke kinderarbeid onder deelnemende gezinnen kunnen halveren. We werken samen met onze leveranciers en certificeringsinstanties om CLMRS in onze toeleveringsketen te verbeteren en te blijven werken aan verbetering van onderwijs in cacaogemeenschappen. We richten ons daarbij op toegang tot kwaliteitsonderwijs. Het is van groot belang dan kinderen in cacaogemeenschappen een veilig alternatief hebben voor het werk, en dat ze de kans krijgen zich te ontwikkelen.
 

 

Ons doel is om in 2025 een ontbossingsvrije wereldwijde cacaotoeleveringsketen te hebben. Deze ambitie wordt gesteund door het Cocoa for Generations-plan dat Mars vorig jaar heeft aangekondigd. We erkennen het belang van het stoppen van ontbossing en willen meer cacao verbouwen op bestaande legale landbouwgrond zonder uit te breiden naar overgebleven regenwouden. Van boeren in ons Vandaag verantwoorde cacao-programma eisen we op satellieten gebaseerde GPS-locaties, zodat we zeker weten dat de cacao niet uit beschermde bosgebieden komt. Als onderdeel van onze transparantiebelofte maken we bekend uit welke landen onze cacao komt, wie onze huidige eerstelijnsleveranciers zijn, hoe we zorgen voor traceerbaarheid van tweede- en derdelijnsboeren, en wat onze gedetailleerde actieplannen zijn voor Ivoorkust en Ghana, waar meer dan 65 procent van alle cacao ter wereld wordt geteeld. Dit is onze bijdrage aan het  Cocoa and Forests Initiative. In 2020 zullen we onze actieplannen voor Indonesië, Brazilië en Kameroen presenteren, en een risicobeoordeling afmaken voor Ecuador, zodat we weten waar we ons op moeten concentreren. 

 

 

Ons doel is om het inkomen te verhogen dat boeren uit hun cacao halen. Een fundamentele eerste stap die we gaan zetten is om samen te werken met partners aan het reviseren van ons betaalmodel voor verantwoorde cacao, zodat we zeker weten dat boeren een groter aandeel van de opbrengst krijgen. Samen met anderen zullen we ook andere veranderingen en samenwerkingsverbanden in de sector onderzoeken en aanmoedigen, waarmee de inkomens van boeren verhoogd worden.
 

Tijdens het implementeren van deze nieuwe aanpak behoudt Mars de huidige standaarden voor gecertifceerde cacao, en blijven we met Fairtrade en Rainforest Alliance werken om de lat in de cacaosector hoger te leggen. Mars juicht de inzet toe van beide certificeringsorganisaties om individuele boeren te organiseren in groepen en coöperaties en om managementsystemen aan te bieden voor opleiding en implementatie bij gecertificeerde groepen. Wij zeggen toe om met hen samen te werken aan de verbetering van controles, monitoring van kinderarbeid, traceerbaarheid en vergoeding voor boeren. Naarmate er meer meetbare resultaten worden geleverd, zal Mars met zijn cacaovolumes blijven overstappen op deze nieuwe en betere benaderingen.

Morgen duurzame cacao

 

 

Langetermijninvesteringen ondersteunen met landbouwontwikkelingsplannen: Landbouwontwikkelingsplannen zijn ondersteuningspakketten die voor elk boerenhuishouden op maat worden gemaakt. Wij geloven dat de cacao-opbrengst per hectare door deze plannen kan verdubbelen, en dat boeren hiermee toegang krijgen tot financiering.

 

 

Het inkomen van huishoudens verbeteren met gediversificeerde landbouw, boslandbouw en andere alternatieven: We blijven pleiten voor gediversificeerde landbouw en goede boslandbouwsystemen door bijvoorbeeld andere markt-, houtwinnings- en voedselgewassen, ander vee en niet-agrarisch inkomen.

Gemeenschappen ondersteunen met microfinanciering voor vrouwen: We gaan dorpsspaarprogramma's en leningen voor mannen en vrouwen in cacaogemeenschappen uitbreiden om financiële geletterdheid, spaargeld van huishoudens en inkomens van vrouwen te verhogen.

 

 

Onze manier van inkopen veranderen ten bate van de boeren: De cacao in ons Verantwoorde cacao-programma gaan we niet meer inkopen via kortetermijntransacties, maar via langetermijnrelaties met cacaoleveranciers en boeren. We hopen dat daarmee de voorspelbaarheid en efficiëntie van onze investeringen zal verbeteren, en dat de investeringen meer voordeel gaan opleveren voor cacaoboeren en hun gemeenschappen.

Verslag van de voortgang

Tijdens het werken aan deze twee pijlers zullen we verslag blijven doen van onze voortgang, uitdagingen en geleerde lessen. We zullen actief betrokken zijn en samenwerken met de industrie, overheden en andere maatschappelijke partners op zoek naar gedeelde oplossingen en wederzijds voordelige resultaten voor cacaoboeren en hun families. We zullen preconcurrentieel blijven samenwerken met onze collega's en leveranciers om samen sneller te leren, via branchefora zoals de World Cocoa Foundation (en bijbehorend CocoaAction-platform) en het International Cocoa Initiative.

Onderzoek en wetenschap

Cacaoboeren produceren maar 10 procent van wat ze onder ideale omstandigheden en met optimale methoden zouden kunnen. Dat terwijl de maïsproductie bijvoorbeeld al op 60 procent van zijn mogelijke opbrengst zit. Onderzoek naar cacaoteelt wordt meestal gefinancierd door overheden, landbouworganisaties of universiteiten, waardoor lange tijd niet genoeg middelen, onderzoek en financiering beschikbaar was voor cacaoteelt. Mars gelooft dat zijn inzet voor onderzoek de productiviteit kan verhogen van de boeren waarvan we afhankelijk zijn. Daarom stimuleren we meer financiereing van onderzoek naar cacao.

Ons werk wordt geleid door een netwerk van Mars-onderzoeksboerderijen, waaronder:

  • Het Mars Center for Cocoa Science in Bahia, Brazilië: Dit centrum werd geopend in 1982 en is een hub voor wetenschap en samenwerking van wereldklasse. Dit centrum leidt ons werk op het gebied van cacaokwekerij, boslandbouwsystemen, biodiverse milieus en bodemherstel. 
  • Hacienda La Chola in Guayaquil, Ecuador: Dit is een van 's werelds toonaangevende onderzoeksboerderijen voor cacao-opbrengsten en landbouwbeheer. Door deze boerderij kan Mars onderzoek naar planten en experimenten opschalen.
  • Mars Edge in Sulawesi, Indonesië: Mars begon zijn reis in Indonesië in 1996 met de oprichting van de eerste buitenlandse cacaoverwerkingsfabriek, in Makassar, Sulawesi. Het bedrijf en de fabriek werden in 2012 uitgebreid en momenteel werken er meer dan 300 Associates. Mars heeft in Sulawesi ook twee cacao-onderzoekscentra waar ze werken aan verbeterde kwaliteit en productiviteit van cacao in Indonesië. De focus ligt daarbij op het kweken van superieure klonen, geïntegreerde plaagbestrijding, bodembeheer en gediversificeerde landbouwsystemen.

    Sinds 2013 heeft Mars via zijn netwerk van vier cacao-ontwikkelingscentra in Zuid-Sulawesi al 120 cacao-experts opgeleid. Deze ondernemers bieden direct advies en coaching aan 12.000 boeren in hun eigen dorpen. Mars werkt ook actief samen met acht scholen voor beroepsonderwijs, en heeft een cacaocurriculum opgezet om jonge mensen te betrekken bij cacaoteelt en cacaobedrijven.

Een van de resultaten waar we het meest trots op zijn, is onze samenwerking met IBM en het Agricultural Research Center van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw. Samen met hen hebben we cacaogenomen gesequenced. Sindsdien hebben wetenschappers over de hele wereld de resultaten gebruikt om robuustere cacaogewassen te ontwikkelen die meer opbrengen.

Meer van Mars