Eyebrow
Welvaart bevorderen
Heading
Samenwerking is van cruciaal belang om verandering in de waardeketen van morgen te stimuleren

Wij geloven dat de wereldeconomie — samen met wereldwijde bedrijven zoals het onze — veel meer moet doen om ervoor te zorgen dat werk mensen sterker maakt. Wij geloven dat we een rol kunnen en moeten spelen bij het vergroten van kansen voor mensen op de werkplekken en de gemeenschappen waarmee wij in aanraking komen. 

Bij Mars streven we ernaar mensenrechten in onze gehele waardeketen te bevorderen en te respecteren. Van fabrieksarbeiders in Chicago tot boeren in Ivoorkust, wij vinden dat iedereen die met ons bedrijf te maken heeft, rechtvaardig, waardig en met respect moet worden behandeld. 

Ons werk is gebaseerd op het wereldwijde mensenrechtenbeleid van Mars, in overeenstemming met de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties. Ons wereldwijde mensenrechtenteam is in ons gehele bedrijf actief en werkt samen met externe deskundigen en maatschappelijke organisaties om ons werk te verbeteren. De Stuurgroep Mensenrechten, die bestaat uit directieleden van Mars, neemt onze vooruitgang onder de loep en we rapporteren jaarlijks aan onze Raad van bestuur.  

We denken dat samenwerking cruciaal is voor het aanpakken van complexe en systemische mensenrechtenkwesties. We werken samen met overheden, bedrijven en gemeenschappen om gedeelde doelen in onze waardeketen te realiseren. 

Ons mensenrechtenkader  

In de 80 landen waarin we zakendoen en in onze waardeketen boeken we vooruitgang met het bevorderen en naleven van de mensenrechten. We hebben echter ook met veel uitdagingen te maken.   

Op basis van Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties hebben we het CARE-kader ontwikkeld als een stapsgewijs hulpmiddel ter begeleiding van onze beslissingen en acties op het gebied van mensenrechten. We gebruiken dit kader om actieplannen op het gebied van mensenrechten op te stellen voor de belangrijkste toeleveringsketens voor grondstoffen, zoals ons Actieplan voor Mensenrechten in de toeleveringsketen voor Thaise vis. Het kader richt zich op vier gebieden: 

 • Focus op beleid en uitvoering en het opbouwen van bestuur en mogelijkheden. 

 • Evaluatie van impact in onze waardeketen en actief luisteren naar mensen. 

 • Antwoord bieden door in samenwerking met de industrie, de overheid en de maatschappij te proberen onze impact te voorkomen, aan te pakken en te verhelpen. 

 • Transparant te werk gaan door onze successen en uitdagingen te delen.   

Onze mensenrechtenprogramma's omvatten: 

 • Verantwoordelijke werkplek: we werken aan het creëren en onderhouden van werkplekken waar onze 115.000 medewerkers zich ten volle kunnen ontplooien. Daarbij willen we ervoor te zorgen dat hun mensenrechten worden nageleefd en dat we betrokken zijn bij de gemeenschappen waarin we actief zijn. 

 • Als onderdeel van dit programma: 

  • Trainen we Associates volgens onze wereldwijde Gids voor Ethiek & Compliance, waarin onze waarden en verwachtingen op het gebied van mensenrechten worden uitgelegd. 

  • Zorgen we ervoor dat alle Associates toegang hebben tot een lokale ombudsman aan wie ze vertrouwelijk en anoniem problemen op de werkplek kunnen rapporteren. 

  • Bieden we onafhankelijke auditors toegang tot al onze werkplekken om onze prestaties op het gebied van mensenrechten te beoordelen en ervoor te zorgen dat eventuele problemen worden aangepakt.  

 • Verantwoord inkopen: we willen samenwerken met partners die onze principiële benadering van zakendoen delen. We vertrouwen op duizenden eerstelijns leveranciers over de hele wereld om ons bedrijf te laten bloeien. Ze leveren ons onze belangrijkste materialen zoals ingrediënten voor onze producten, evenals essentiële goederen en diensten. 

  • In 2011 lanceerden we onze wereldwijde Gedragscode voor leveranciers en ons Programma voor verantwoord inkopen. Onze code legt uit wat wij van onze belangrijkste leveranciers verwachten op het gebied van mensenrechten. Ze zijn verplicht zich aan deze code te houden. Daarnaast vragen we van geselecteerde leveranciers die actief zijn in gebieden of sectoren waar de mensenrechten onder druk staan, om een onafhankelijke werkplekbeoordeling te ondergaan. 

 • Mensenrechten bij duurzaam inkopen: we streven ernaar om de naleving van mensenrechten te vergroten in onze uitgebreide agrarische toeleveringsketens, die verder dan onze first-tier leveranciers tot op het niveau van boerderijen of vissers reiken. Sommige van de meest ernstige mensenrechtenkwesties in onze waardeketen kunnen zich aan de verste uiteinden van onze agrarische toeleveringsketens bevinden, waar onze invloed en zichtbaarheid doorgaans beperkt zijn. Meer informatie vind je in onze Verklaring inzake mensenrechten

We hebben met deskundigen samengewerkt om opvallende mensenrechtenkwesties te identificeren die in de gehele industrie voorkomen in de uitgebreide toeleveringsketens van een aantal van onze belangrijkste agrarische producten, waaronder cacao, vis en palmolie. In samenspraak met mensenrechtendeskundigen en een grondige evaluatie van openbaar beschikbare gegevens hebben we bepaald dat dwangarbeid en kinderarbeid dé mensenrechtenkwesties die zijn het grootste risico kunnen vormen voor mensen in onze uitgebreide toeleveringsketens. We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat iedereen alle rechten naleeft. Daarom besteden we extra aandacht aan deze opvallende kwesties en geven we prioriteit aan het helpen van de meest kwetsbare mensen. 

Omdat we de aard, omvang en onderliggende oorzaken van deze en andere mensenrechtenkwesties in deze toeleveringsketens willen begrijpen, werken we samen met anderen die onze principes delen. We investeren in gezamenlijke inspanningen om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken. Samenwerking is van cruciaal belang om de naleving van mensenrechten te bevorderen in de uitgebreide toeleveringsketens. Vooruitgang is alleen mogelijk wanneer de branche, de overheid, de burgermaatschappij en de gemeenschap  actie ondernemen. 

Branchemaatregelen 

We nemen maatregelen in ons bedrijf en onze toeleveringsketens om de Priority Industry Principles van het Consumer Goods Forum’s (CGF) over dwangarbeid voorrang te geven. Mars heeft aan de basis gestaan van de ontwikkeling van deze principes als medevoorzitter van de taskforce Dwangarbeid van het CGF. We vinden namelijk dat focus en actie op dit punt dringend nodig zijn in de gehele sector. De principes zijn afgestemd op het beleid inzake mensenrechten bij Mars en ze bieden ons en anderen de kans om ons werk verder te verbeteren bij het identificeren en aanpakken van dwangarbeid. We willen graag onze stem en onze acties gebruiken om samen met anderen in onze branche vooruitgang op dit gebied te stimuleren.  

Wereldwijde strategische partner: Verité 

We zijn trots op onze wereldwijde, strategische samenwerking met Verité, de vooraanstaande non-profitorganisatie op het gebied van mensenrechten en arbeid. Onze langetermijnsamenwerking is gericht op het bevorderen van respect voor de mensenrechten en het verbeteren van de levensomstandigheden van de meest kwetsbare werknemers in de wereldwijde toeleveringsketens die relevant zijn voor ons bedrijf. Op basis van onze bestaande mensenrechtenstrategie adviseert en ondersteunt Verité ons bij de relatie met onze belangrijkste leveranciers en in onze uitgebreide toeleveringsketen. We werken met drie pijlers: actie, inzicht en dialoog. Lees meer over onze aankondiging tijdens het Skoll World Forum.  

Meer informatie over onze samenwerking met Verité.