Eyebrow
Investeren in morgen
Heading
Ons nog meer inzetten om de toekomst te beschermen

Dit artikel van Barry Parkin, onze Chief Procurement & Sustainability Officer, verscheen oorspronkelijk in ons Sustainable in a Generation Plan-rapport van 2017-2018. Klik hier om het volledige rapport te lezen.

We hebben altijd geweten dat preconcurrentiële samenwerkingen cruciaal zouden zijn om op grote schaal de nodige dingen te veranderen. Daarom hebben we het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in het versterken van bestaande partnerschappen, en het beginnen van nieuwe samenwerkingen.

 

Een essentieel samenwerkingsverband is dat met het Livelihoods Fund for Family Farming, dat we samen met Danone en andere bedrijven hebben opgezet in 2015. Dit fonds zal 120 miljoen euro investeren in de ontwikkeling van duurzame landbouwprojecten waardoor de inkomens van kleine boeren verbeteren, terwijl we ook zorgen voor voedselzekerheid en herstel van ecosystemen. Met dit Livelihoods Fund willen we 200.000 boerderijen positief beïnvloeden. We hebben momenteel drie projecten die al meer dan een jaar lopen, en nog vier projecten in de pijplijn.

Pas geleden kreeg ik de kans om dit project in actie te zien bij vanilleboeren in Madagaskar. Al na een jaar is duidelijk dat dit fonds en deze aanpak tot echte veranderingen in het veld leidt. Het fonds heeft de inkomsten van boeren al met bijna 300 procent verhoogd dankzij het verbeteren van landbouwmethodes en het betrekken van boeren bij de volgende stap in de toeleveringsketen. Onze toezegging om 10 jaar lang in te kopen betekent dat zij met zekerheid kunnen investeren. Zo zijn we bezig om voor 3000 producenten en ongeveer 12.000 familieleden de welvaart te verbeteren.

Een van de grootste uitdagingen waar we voor staan is ontbossing door groeiende landbouw. Wat betreft cacao hebben we met onze collega's in de World Cocoa Foundation gewerkt aan een baanbrekende publiek-private samenwerking: het Cocoa and Forests Initiative. Daarmee willen we ontbossing in Ghana en Ivoorkust stoppen. Door krachtige maatregelen en investeringen van overheden en bedrijven kan dit initiatief ontbossing door landbouw in deze landen stoppen, en een voorbeeld zijn van wat in andere landen en met andere grondstoffen mogelijk is.

We zijn een nieuwe langetermijnsamenwerking aangegaan met Verité, een toonaangevende mensenrechtenorganisatie. Met hen willen we de impact van onze mensenrechtenprogramma's versterken, van onze eerstelijnsleveranciers tot helemaal aan het einde van onze toeleveringsketens. Daarnaast lanceerden we het samenwerkingsverband Farmer Income Lab, een 'denk- en doetank' om manieren te vinden voor het verhogen van inkomens van kleine boeren. De eerste onderzoeksresultaten van het Lab werden in 2018 gepubliceerd, in samenwerking met Oxfam, Wageningen University en Dalberg Group.

Een andere zeer belangrijke partner is de Ellen MacArthur Foundation, waarmee we al vroeg samenwerkten aan de 'New Plastics Economy'. We hebben de doelen van deze stichting gesteund door zelf toe te werken naar 100% recyclebare verpakkingen in 2025. Minder plastic verpakkingsmateriaal gebruiken, plastic verpakkingsafval reduceren en de recyclebaarheid van onze plastic verpakkingen verbeteren zijn topprioriteiten voor mij en mijn team. We weten dat er veel werk te doen is op dit gebied, en we hebben onze investeringen en middelen opgeschroefd om het proces te versnellen.

Wat betreft waterschaarste hebben we goede vooruitgang geboekt, met name op het gebied van rijst in Pakistan, Spanje en de VS. Dit is een goed begin, maar er is nog werk aan de winkel. En door de continue gevolgen van klimaatverandering op onze inkoopregio's over de hele wereld, hebben we te maken met toenemende risico's.

We willen welzijn bevorderen, en daarom blijven we doorgaan met onze toonaangevende benadering van verantwoorde marketing. We hebben daarvoor een verbeterd systeem ingezet om de naleving van onze Mars Marketingcode te kunnen meten, waaronder een strenge controle door derden. Ons leiderschap op dit gebied werd in 2018 publiekelijk erkend met een eerste plaats in de categorie 'marketing' van de Global Access to Nutrition Index (ATNI). We werken nu met een groep gelijkgestemde partners aan nog hogere standaarden voor de branche — vooral op het nieuwere terrein van digitale zelfregulering.

We doen ook steeds meer toezeggingen om ons productaanbod voor het welzijn van onze consumenten te verbeteren en uit te breiden. We hebben aanzienlijk geïnvesteerd om tegemoet te komen aan de behoeften van consumenten die meer natuurlijke ingrediënten willen — met name door het ontwikkelen van natuurlijke kleurstoffen en het aansturen op goedkeuring daarvan voor verschillende markten.

Door deze initiatieven — en interne programma's, o.a. voor de gezondheid en het welzijn van onze Associates — is onze wereldwijde ATNI-score met 55% gestegen, van 3,6 (van de 10) in 2016 tot 5,6 in 2018.

Ons Sustainable in a Generation Plan is direct gekoppeld aan onze bedrijfsdoelen. Daarom investeren we in de eerste drie jaar meer dan 1 miljard dollar om onze ambities waar te kunnen maken. We weten dat het tientallen jaren zal duren om ons Plan helemaal uit te voeren en dat we in de eerste jaren misschien nog niet voor alle doelen veel vooruitgang kunnen zien. Maar we blijven vastberaden de weg volgen die we zijn ingeslagen. In het eerste jaar hebben we gefocust op de transformatie van onze toeleveringsketens voor grondstoffen. We hebben versneld wat al goed werkte, geïnvesteerd in een aantal essentiële samenwerkingsverbanden, en nieuwe methodes uitgeprobeerd. In de komende jaren gaan we onze activiteiten en impact in het veld aanzienlijk opschalen.

Hartelijke groet,

Barry Parkin

 

Meer van Mars