Heading
Mars Wrigley publiceert eerste mensenrechtenrapport: Respecting Human Rights in the Cocoa Supply Chain

Vandaag heeft Mars Wrigley het mensenrechtenrapport: Respecting Human Rights in the Cocoa Supply Chain gepubliceerd. In dit rapport staat onze vooruitgang met betrekking tot ons doel om in 2025 100 procent van onze cacao via het Responsible Cocoa-programma in te kopen. Daarnaast plaatst Mars Wrigley in het rapport de doelen op het gebied van mensenrechten in de context van de cacaosector.

De inspanningen omschreven in het rapport maken onderdeel uit van de $1B Cocoa for Generations strategie van Mars, meer specifiek de Responsible Cocoa-programma dat focust op het beschermen van kinderen, het behouden van bossen en het verbeteren van de inkomsten van cacaoboeren. De door de Purpose geleide ambitie van Mars Wrigley om een meer inclusieve, moderne en duurzame cacaotoeleveringsketen te creëren vereist de gedeelde verantwoordelijkheid tussen leveranciers, partners en overheden. Het mensenrechtenrapport geeft de contouren weer van de innovatieve aanpak en gezamenlijke actie van industrie, overheden en maatschappelijke organisaties die nodig zijn om ongelijkheid, armoede en mensenrechten risico’s in boerengemeenschappen aan te kaarten.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 2021 uitgeroepen tot het Internationale Jaar voor de Uitbanning van Kinderarbeid. Mars Wrigley is er van overtuigd dat kinderarbeid geen plek heeft in de cacaowaardeketen en lanceerde in 2020 het Protecting Children Action Plan om de kernoorzaken van kinderarbeid proactief aan te pakken. Vorderingen, geleerde lessen en inzichten met betrekking tot de vier-punten aanpak om mensenrechten risico’s te identificeren, te voorkomen en te verminderen komen terug in het vandaag gepubliceerde rapport met een focus op kinderarbeid en gedwongen arbeid.

Enkele opvallende resultaten:

  • CLMRS (child labor monitoring and remediation systems) dekken bijna 70% (van 51% in 2019) van de volumes afkomstig uit de Ivoorkust en Ghana, dit is gelijk aan 58,000 huishoudens.
  • Mars Wrigley ondersteunde als eerste chocoladebedrijf de Living Income Differential (LID) toeslag die werd ingesteld door de overheden van Ivoorkust en Ghana. Mars koopt voortdurend cacao met LID om cacaoboeren te ondersteunen en heeft anderen actief gevraagd om hetzelfde te doen.
  • Kansen creëren voor vrouwen - sociaal en economisch – door het aantal lidmaatschappen van het Village Savings and Loans Associations program te verdubbelen naar 24,000 in 2020, plus een toezegging van $10M aan CARE dit aantal te verhogen naar 60,000 tegen 2025; met nieuw onderzoek met KIT Royal Tropical Institute over gender, waaronder een unieke empathie studie gegrond in de stemmen van vrouwen en meisjes in de cacaogemeenschappen en hun opvattingen over acties om genderongelijkheid en disempowerment aan te kaarten.
  • Promotie van kwaliteitsonderwijs, ontwikkeling en voeding van jonge kinderen door een investering van $3.3M om de totstandkoming van twee nieuwe publiek-private financieringsfaciliteiten voor onderwijs door de Jacobs Foundation te ondersteunen.

Andrew Clarke, Global President Mars Wrigley ziet dit cacao mensenrechtenrapport als een essentieel middel om meer dialogen op gang te brengen, de focus te verscherpen en collectieve inspanning aan te wakkeren om de cacao waardeketen te veranderen.
“Het publiceren van onze ervaringen – delen wat wij geloven dat werkt en wat niet – is essentieel om de realiteiten van de cacaotoeleveringsketen onder ogen te zien. Terwijl we trots zijn op onze individuele inspanningen, kan duurzame cacao landbouw niet bestaan wanneer de rechten van boeren niet gerespecteerd worden en wanneer zij niet eerlijk worden betaald voor het werk wat zij leveren. 

“Publiek-private samenwerkingsverbanden en waar nodig passende wetgeving, zullen essentieel zijn om waardevolle impact te maken zodat cacaoboeren kunnen gedijen. Samen kunnen deze helpen het inkomen van boeren te verbeteren en het respect voor mensenrechten in cacaogemeenschappen te verbeteren”, aldus Clarke. 

Bekijk hier het complete rapport Respecting Human Rights in the Cocoa Supply Chain