Heading
Mars verscherpt klimaatdoelstelling

De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds duidelijker zichtbaar. Voor een duurzame toekomst met een gezonde planeet moeten we vandaag actie ondernemen. Wij scherpen daarom onze klimaatdoelstelling aan. Het is onze ambitie om in 2050 onze gehele waardeketen, inclusief alle scope 3 emissies, klimaatneutraal te laten zijn.

Deze aangescherpte klimaatdoelstelling volgt op de bevindingen van het in juli gepubliceerde IPCC-rapport waarin de noodzaak om wereldwijd tot netto-nul uitstoot te komen om de ergste gevolgen van de opwarming van de aarde te voorkomen wordt benadrukt. We sluiten ons aan bij de 'Business Ambition for 1.5C pledge' van het Science Based Targets Initiative en de 'Race to Zero' en daarnaast ondernemen we de volgende stappen om onze broeikassen versnelt terug te dringen:

  • Absolute emissiereducties in onze gehele klimaatvoetafdruk, inclusief alle scope 3-emissies.  
  • Het uitbannen van ontbossing in onze toeleveringsketen - met name bij belangrijke grondstoffen die de grootste impact op emissies hebben.
  • Het koppelen van het salaris van het management aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in de waardeketen.
  • De meer dan 20.000 leveranciers van Mars uitdagen om klimaatactie te ondernemen en zinvolle doelstellingen te bepalen.

Met deze aangescherpte doelstelling bouwt Mars voort op het bestaande 'Sustainable in a Generation Plan', waarbij de eerdere belofte om de uitstoot in de volledige waardeketen tegen 2050 met 67% te verminderen, verder wordt uitgewerkt en een ambitieuze kortetermijndoelstelling om de uitstoot van broeikasgassen in de volledige waardeketen tegen 2025 met 27% te verminderen, opnieuw wordt bevestigd. 

Sinds 2015 heeft Mars de uitstoot in zijn volledige waardeketen met 7,3% verminderd, ondanks de aanhoudende groei van het bedrijf. In onze directe activiteiten hebben we de uitstoot al met 31% verminderd en we liggen op schema om onze tussentijdse doelstelling voor 2025 (vermindering met 42%) te halen. 

Lees hier meer over de verscherpte klimaatdoelstelling van Mars.