Urgenda

Mars besteedt veel aandacht aan het tegengaan van klimaatverandering. We zijn daarnaast sterk gefocust op mensenrechten. Bedrijven hebben volgens ons de verantwoordelijkheid om de rechten van mensen op het werk, in toeleveringsketens en gemeenschappen over de hele wereld te respecteren. De acties en gesprekken rond klimaatverandering en mensenrechten komen echter zelden samen. Als gevolg hiervan missen we een kans om onze gezamenlijke impact te vergroten. 

Het is onmogelijk om klimaatverandering te scheiden van ongelijkheid en onrecht. De harde realiteit is dat de rijkste landen, bedrijven en mensen decennia lang het meeste hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis. De armste gemeenschappen worden het sterkst met de gevolgen geconfronteerd. Van inheemse gemeenschappen die vechten om hun bossen te beschermen en inwoners van kleine eilandstaten die geconfronteerd worden met stijgende zeespiegels tot mensen in kwetsbare gemeenschappen in de Verenigde Staten die gezondheidsrisico's lopen doordat hun huis te dicht bij een vervuilende fabriek staat. 

Er is veel onrecht en ongelijkheid in de wereld, veel racisme en milieuvervuiling. Maar er is ook veel hoop op verandering. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat met name veel jonge mensen de straat op gingen om gesprekken over de dreiging van klimaatverandering naar een hoger plan te tillen. De volgende generatie ziet het verband tussen klimaatverandering en mensenrechten haarscherp. 

Maar niet alleen jongeren lieten van zich horen. We zagen ook een toename van gerechtelijke acties. In Nederland klaagde Stichting Urgenda, een milieugroepering opgericht door zo'n 900 Nederlanders, de regering aan omdat ze niet genoeg heeft gedaan om de wereldwijde klimaatverandering te voorkomen. Hierdoor kwam de relatie met mensenrechten centraal te staan ​​in een juridisch dispuut over de uitstoot van broeikasgassen. De Hoge Raad concludeerde dat de overheid verantwoordelijk is voor de aanpak van klimaatverandering en dat zij de uitstoot eind 2020 met 25% moet verminderen (ten opzichte van 1990). De verwachting is dat een toenemend aantal rechtzaken dit precedent in de toekomst zal volgen.

Drie manieren waarop Mars de beweging voor klimaatrechtvaardigheid vooruit helpt

Bedrijven als Mars willen bijdragen aan klimaatrechtvaardigheid. Er zijn drie dingen die, als ze op schaal zouden worden gedaan, echt een verschil zouden maken.

1. We moeten emissiereductiedoelstellingen vaststellen (gebaseerd op wetenschappelijke inzichten). Tegenwoordig zijn er 420 bedrijven die wetenschappelijk onderbouwde doelen hebben goedgekeurd en Mars is daar een van. Door wetenschap als leidraad te gebruiken, creëren we een realistisch pad voor actie dat de ergste gevolgen voor de meest kwetsbare mensen vermijdt. 

2. We moeten de risico's in de toeleveringsketens waar we deel van uitmaken onderzoeken zodat gerichte actie mogelijk wordt. Mars doet vrijwillig onderzoek op het gebied van mensenrechten bij onze directe activiteiten en in onze toeleveringsketens, en we blijven dit uitbreiden. Tevens ondersteunen we een strengere regelgeving van onderzoekseisen op het gebied van mensenrechten voor bedrijven in wereldwijde toeleveringsketens, in overeenstemming met de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties.

3. We moeten onze stem en politieke macht gebruiken om te pleiten voor klimaatactie en klimaatrechtvaardigheid. Mars is een uitgesproken pleitbezorger van klimaatactie en we betuigen onze steun via de 'Climate Countdown', de speciale serie van de krant de Guardian over klimaatverandering die loopt tot 4 november, wanneer de Verenigde Staten het klimaatakkoord van Paris zullen verlaten. 

COVID-19 heeft aangetoond dat we allemaal met elkaar verbonden zijn en dat het lot van de mensheid rechtstreeks verband houdt met de gezondheid van de natuur. We hebben laten zien dat we in staat zijn om snelle, revolutionaire veranderingen te bewerkstelligen. En dat is precies wat klimaatrechtvaardigheid nodig heeft.

Call To Action