Eyebrow
Gezonde planeet
Heading
Vergroenen van onze activiteiten en het transformeren van belangrijke toeleveringsketens
Subheading
Mars neemt klimaatmaatregelen

De wetenschap is het erover eens: klimaatverandering is echt aan de orde en over de hele wereld ondervinden mensen al de gevolgen hiervan.  

Om Sustainable in a Generation te worden, hebben we de best beschikbare wetenschap bekeken. Hieruit blijkt dat we de uitstoot van broeikasgassen in onze waardeketen in 2025 met 27 procent moeten terugdringen, en zelfs met 67 procent in 2050 (gemeten ten opzichte van het niveau in 2015). Op deze manier kunnen wij een bijdrage leveren om ervoor te zorgen dat de aarde met niet meer dan twee graden Celsius opwarmt. Dat doen we als volgt: 

  • We willen in 2040 geen broeikasgassen meer uitstoten als gevolg van onze directe activiteiten (op zo'n 420 locaties in meer dan 80 landen). We boeken vooruitgang door hernieuwbare elektriciteit op schaal in te kopen en de vooruitgang op het gebied van duurzame verwarmingsoplossingen te ondersteunen.  
  • Mars gebruikt of koopt al hernieuwbare elektriciteit om meer dan 50% van onze totale voetafdruk af te dekken, waaronder 100 procent van onze activiteiten in Oostenrijk, België, Tsjechië, Frankrijk, Litouwen, Mexico, Polen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Naast deze tien landen hebben we een nieuwe koopovereenkomst met een looptijd van 20 jaar ondertekend met Total EREN, waarbij vanaf 2020 100 procent van onze elektriciteit in Australië afkomstig is van zonne-energie.  

Toeleveringsketens transformeren om ons klimaat te beschermen 

Om onze uitstoot van broeikasgassen volledig terug te dringen, werken we aan het verbeteren van de productiemethoden van voedsel in onze uitgebreide toeleveringsketen. Driekwart van de koolstofvoetafdruk van onze volledige waardeketen is afkomstig van de landbouw en het veranderen van landgebruik die verband houden met de ingrediënten die we gebruiken om onze producten te maken.  

We proberen belangrijke toeleveringsketens te veranderen door partnerschappen aan te gaan met leveranciers, boeren en anderen om ontbossing te voorkomen en ingrediënten efficiënter te produceren om een lagere koolstofvoetafdruk te realiseren. Duurzame landbouwacties, zoals efficiënte irrigatie, veerkrachtige gewassen en verhoogde bodemgezondheid verbeteren niet alleen de invloed op het milieu, maar zorgen er ook voor dat boeren succesvol zijn. 

Daarnaast zijn samenwerkingen met leveranciers en boeren, groot en klein, van cruciaal belang om ontbossing te voorkomen. Samen zorgen we ervoor dat voor het kweken van belangrijke ingrediënten geen bossen of natuur worden vernietigd. Daarnaast verkennen we mogelijkheden om koolstof in de bodem en bomen op te slaan, zodat we de bossen voor de komende generaties kunnen behouden.  

Meer informatie vindt u in onze Verklaring inzake klimaatmaatregelen en Verklaring inzake landgebruik