Eyebrow
Onze visie
Heading
Verpakkingsafval is een uitdaging die nieuwe oplossingen vereist

Bij Mars willen we bijdragen een circulaire economie waarin verpakkingsmateriaal nooit afval wordt, maar wordt gerecycled, hergebruikt of gecomposteerd. Om dit te bereiken, investeren we honderden miljoenen dollars om onze verpakkingen opnieuw te ontwerpen. Dit omvat het herontwerpen van meer dan 12.000 verpakkingstypes in onze verschillende portfolio’s zodat deze passen in de recyclinginfrastructuur die vandaag bestaat of in de nabije toekomst waarschijnlijk zal bestaan in de markten waar wij actief zijn. Zo wordt het voor consumenten gemakkelijker om onze verpakkingen te hergebruiken of te recyclen. Op dit moment wordt bijna de helft van ons verpakkingsassortiment opnieuw ontworpen of geëlimineerd.

Wij houden onszelf verantwoordelijk door onze verpakkingsdoelstellingen te verankeren in de manier waarop wij succes meten. Zo is het salaris van onze 300 top executives bijvoorbeeld gelinkt aan het behalen van onze verpakkingsdoelstellingen.  

Ook werken wij actief aan echte systeemverandering door samen te werken met regeringen, ngo's, leveranciers, verpakkingsontwikkelaars en andere bedrijven uit onze sector. Wij investeren in gerecycled materiaal en willen hier veel meer van gaan inkopen om nieuwe investeringen in recyclingtechnologieën te stimuleren. Daarnaast zijn we voorstander van het verbeteren van deze systemen door middel van wetgeving en samenwerking met de industrie.  

De verpakkingsuitdaging

Verpakkingsafval is een wereldwijd probleem dat een bedreiging vormt voor onze oceanen en de gezondheid van onze planeet. Voor Mars strookt verpakkingsafval niet met onze visie op een wereld waarin de planeet gezond is. Een product kan niet duurzaam zijn als het niet in een duurzame verpakking zit.

  We ondernemen actie om de circulaire economie te ondersteunen door middel van investeringen en innovatie, waarbij we toewerken naar een wereld waarin verpakkingsmateriaal nooit afval wordt, maar wordt hergebruikt, gerecycled of gecomposteerd.

  De verpakkingen die we gebruiken zijn bijzonder licht en bewaren de versheid van onze producten, zodat deze voldoen aan de hoogste kwaliteits- en voedselveiligheidsnormen. Voor een groot deel van onze portefeuille gebruiken wij flexibele verpakkingen die de consument gemak bieden en veilig zijn voor voedingsmiddelen voor mens en dier. Deze voordelen moeten we behouden, maar daarnaast moeten we manieren vinden om ervoor te zorgen dat onze verpakkingen deel uitmaken van een circulaire economie.

perfect fit.png

Het elimineren van verpakkingsafval is vandaag de dag een enorme uitdaging. Het huidige systeem voor het inzamelen, sorteren en recyclen kan nog niet omgaan met de vele verschillende vormen van afval die het tegenkomt. Voor sommige harde plastic materialen, zoals flessen, bestaan er mechanische recyclingsystemen, echter de recyclingsystemen die onze voedselverpakkingen kunnen verwerken zijn nog onderontwikkeld en onder gefinancierd. Daarnaast verschilt de infrastructuur van land tot land en zelfs binnen landen kunnen er regionale verschillen zijn. Hierdoor is het voor de meeste plastic verpakkingen onmogelijk om deze op grote schaal te recyclen.  

Wat doet Mars?

Mars heeft een vooruitstrevende, wetenschappelijk onderbouwde strategie opgezet om onze verpakkingen te ontwerpen voor een circulaire economie. Waar mogelijk schrappen we verpakkingsmateriaal, verwijderen we moeilijk recyclebare materialen, zoals PVC, en gebruiken we gerecycleerde materialen in onze verpakkingen.

Waar verpakking nodig blijft, innoveert Mars om ervoor te zorgen dat deze herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar is. We streven ernaar om:

  • 100% van onze verpakkingen herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar te maken;  
  • Ons gebruik van nieuw "nieuw" plastic met 25% verminderen; en
  • 30% gerecycled materiaal in onze plastic verpakkingen te verwerken.

Om deze ambitieuze doelstellingen te behalen investeren wij honderden miljoenen dollars in het herontwerpen van meer dan 12.000 verpakkingstypes – dit is bijna de helft van ons verpakkingsportfolio - zodat deze passen in de recyclinginfrastructuur die vandaag bestaat of in de nabije toekomst waarschijnlijk zal bestaan, zodat het voor consumenten gemakkelijker wordt om onze verpakkingen te hergebruiken of te recyclen.

Honderden Mars Associates werken op dit moment aan het aanpakken van verpakkingsafval in ons portfolio en dit team groeit nog steeds. We verankeren onze verpakkingsdoelstellingen in de manier waarop we succes meten. Zo is het salaris van onze 300 top executives gekoppeld aan het behalen van onze verpakkingsdoelstellingen. 

Mars werkt ook actief aan echte systeemveranderingen, denk aan de modernisering van lokale infrastructuur voor afvalbeheer en recycling. We investeren in het verwerken van gerecyclede materialen in onze plastic verpakkingen en willen nog veel meer inkopen om zo een vraag te creëren die nieuwe investeringen in recyclingtechnologieën kan aandrijven. Daarnaast roepen we op tot verbetering van deze systemen door middel van wetgeving en samenwerking binnen de industrie.

recycle bin

We boeken sterke vooruitgang

44% van ons portfolio is ontworpen voor circulariteit, dit betekent dat het recyclebaar is wanneer de juiste infrastructuur beschikbaar is.  Op dit moment is 22% van ons portfolio ook daadwerkelijk praktisch recyclebaar, herbruikbaar of composteerbaar in de huidige recyclingsystemen van de markten waar wij actief in zijn.

Wij hebben ons gebruik van nieuw plastic met 2% verminderd, waardoor 99% van het PVC uit onze verpakkingen is verdwenen. Daarnaast gebruiken we 400 ton gerecycled materiaal in onze plastic verpakkingen (met plannen om dit te verhogen wanneer er meer voedselveilige materialen beschikbaar komen).

Waar andere oplossingen niet haalbaar zijn, steunen wij investeringen in geavanceerde recycling. Met deze vorm van recycling kunnen voedselveilige flexibele verpakkingen weer in kunststofmateriaal worden omgezet. Ook produceren deze systemen minder uitstoot dan de huidige alternatieven zoals verbranding of nieuwe kunststoffen. Wij steunen eerlijke en transparante regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) die de recyclinginfrastructuur helpen financieren. Hoewel deze regelingen een aanzienlijke "belasting" kunnen betekenen voor fabrikanten zoals Mars, zijn wij van mening dat wij de verantwoordelijkheid hebben om het probleem van verpakkingsafval aan te pakken. Wij zijn dus bereid zijn om via EPR te investeren in de nodige infrastructuur. 

Het oplossen van deze fundamentele problemen kan niet door bedrijven alleen worden gedaan. Mars is de drijvende kracht achter verschillende vooruitstrevende afvalbeheerpartnerschappen met overheden, ngo's, leveranciers, verpakkingsproducenten en -ontwerpers, en andere bedrijven om collectief op te roepen tot deze verandering.

Mars is partner van het initiatief "New Plastic Economy" van de Ellen MacArthur Foundation (EMF) en ondertekenaar van haar Global Commitment, ter ondersteuning van onze gedeelde doelstelling om een circulaire economie te creëren waarin verpakkingen nooit afval worden.