Heading
Dutch Initiative on Sustainable Cocoa

Om onze geliefde chocoladeproducten te maken, kunnen we niet zonder cacao. Een duurzame cacaosector is dan ook essentieel om ervoor te zorgen dat we chocolade kunnen blijven leveren aan toekomstige generaties chocoladeliefhebbers.

Samen met retailers, NGO’s, overheid, cocoaverwerkers en andere chocolademakers, maakt Mars deel uit van het Dutch Initiative on Sustainable Cocoa (DISCO). Met dit partnerschap gaan we de uitdaging aan om:

  • Een einde te maken aan cacao gerelateerde ontbossing en bosdegradatie
  • Cacaoboeren de kans geven een leefbaar inkomen te verdienen.
  • Te zorgen dat er geen kinderarbeid voorkomt in de keten.

We zetten gezamenlijk de tanden in deze complexe problemen, we kunnen en willen de miljoenen cacaoboeren en hun families niet de rug toekeren.

 

Call To Action