Eyebrow
Gezonde planeet
Heading
Waterbeheer in de praktijk
Subheading
Zorg voor kostbare natuurlijke hulpbronnen

Een essentieel onderdeel van de wereld die we morgen willen zien, is dat we ervoor moeten zorgen dat kostbare natuurlijke hulpbronnen beschikbaar zijn voor toekomstige generaties. Er is waarschijnlijk geen enkele bron die kostbaarder is dan water. Waterschaarste treft wereldwijd meer dan 40 procent van de bevolking, en dat percentage wordt alleen maar hoger naarmate de bevolking groeit. Landbouw verbruikt het meeste water, wat betekent dat als we water duurzaam willen beheren, we ons moeten concentreren op wat er in onze waardeketens wordt geteeld en hoe. We moeten ook nadenken over de gevolgen van de klimaatverandering, aangezien deze de neerslagpatronen — de hoeveelheid, de timing en de intensiteit — kan veranderen en de landbouw kan schaden.   

Als onderdeel van ons Sustainable in a Generation Plan is onze ambitie voor de lange termijn om met behulp van de wetenschap niet-duurzaam watergebruik in onze waardeketen te elimineren, beginnend met een halvering per 2025*. We hebben ook als doelstelling om per 2020 de waterefficiëntie met 15 procent* te verbeteren op locaties waar waterschaarste is. Eind 2018 waren we al halverwege het bereiken van deze doelstelling. 

We hebben het totale watergebruik in onze wereldwijde toeleveringsketens in kaart gebracht, beoordeeld of dat water afkomstig is van natuurlijke regenval of gewasirrigatie, en we zijn begonnen met het verminderen van ons waterverbruik in gebieden met waterschaarste waar we onze materialen vandaan halen, zoals Australië, India, Pakistan, Spanje en de VS. Meer informatie vind je in onze Verklaring inzake waterbeheer

Binnen onze directe activiteiten richten we ons op efficiënt watergebruik, het bevorderen van waterrecycling en het voorkomen van vervuiling door verantwoord afvalwaterbeheer. We hebben veelbelovende vooruitgang gezien, wat tussen 2007 en 2015 een vermindering van 18 procent van het wereldwijde watergebruik heeft opgeleverd.  

We geven in onze toeleveringsketens trainingen aan boeren en we introduceren technologie om duurzamer watergebruik te realiseren. Op sommige locaties nemen we een vooraanstaande rol in op het gebied van waterbeheer. Daarbij werken we samen met leveranciers op basis van duurzame richtlijnen, zoals het Sustainable Rice Platform en de Alliance for Water Stewardship. Dit doen we samen met overheidsinstanties voor ontwikkelingshulp en ngo's om zo op grote schaal veranderingen te bewerkstelligen in de agrarische gemeenschap. Een voorbeeld hiervan is onze samenwerking met de Zwitserse ngo Helvetas en het WAPRO-waterproductiviteitsproject, waarin 17 partners uit de private en publieke sector werken aan het verbeteren van de voedselzekerheid, efficiënt watergebruik en inkomens voor meer dan 60.000 katoen- en rijstboeren in zes Aziatische en Afrikaanse landen.  

Waar we het watergebruik niet kunnen terugbrengen tot een duurzaam niveau, willen we onderzoeken hoe we buiten onze waardeketen een bijdrage kunnen leveren, zoals via landschapsrestauratie, om zo onze doelen te bereiken. Als laatste redmiddel, als onze hulp de druk op een lokaal stroomgebied niet kan verlichten, zijn we bereid om dat stroomgebied te beschermen door het ergens anders vandaan te halen. We zijn namelijk vastbesloten om vandaag te doen wat we kunnen om waardevolle bronnen voor morgen te beschermen. 

*(Gemeten vanaf het niveau in 2015)