Eyebrow
Welvaart bevorderen
Heading
Op weg naar een duurzame toekomst
Subheading
Meer welvaart voor kleine boeren

Bij Mars geloven we dat iedereen die binnen onze uitgebreide toeleveringsketen werkt, genoeg zou moeten verdienen voor een degelijke levensstandaard. Dit is ons doel. Hoewel onze relatie met kleine boeren zelden van directe aard is, weten we dat ze van cruciaal belang zijn voor ons bedrijf. We willen niet alleen dat kleine boeren het vandaag goed doen, maar we werken er ook aan om ervoor te zorgen dat de volgende generatie wordt gemotiveerd om te kiezen voor een carrière als boer, waarbij ze ook in de toekomst verzekerd blijven van een goed inkomen.  

Waarom we investeren in hogere inkomens voor boeren  

Naar schatting 200 miljoen kleine boeren zijn aan het werk om de wereld te voeden, maar te veel van hen leven in armoede. Hoewel we zelden rechtstreeks bij boeren inkopen, weten we dat het moreel juist is zaak is om boeren uit de armoede te helpen en ook dat het van vitaal belang is voor de duurzaamheid van onze toeleveringsketens op de lange termijn. Het huidige model werkt niet en het is tijd voor verandering.   

Ons plan is gebaseerd op het investeren in activiteiten die een directe impact hebben op het terrein, te beginnen met onze toeleveringsketens voor cacao, munt en rijst waar een groot aantal boeren in armoede leven. 

Farmer Income Lab  

In 2018 lanceerden we het Farmer Income Lab, een 'denk- en doetank' die erop is gericht om praktische manieren te vinden waarop armoede onder kleine boeren kan worden teruggedrongen. Dit Lab is bedoeld als een katalysator, waarmee al onze toeleveringsketens sneller en effectiever worden beïnvloed en onze impact wordt versterkt door onze inzichten met anderen te delen. We zijn er trots op dat Oxfam  een van onze adviseurs wil zijn.  

Een maximale impact met het Livelihoods Fund for Family Farming 

Om onze investeringen in kleine boeren te bevorderen, hebben we het Livelihoods Fund for Family Farming mede opgericht. Dit fonds investeert meer dan USD 130.000.000 om duurzame landbouwprojecten te ontwikkelen die gericht zijn op het verbeteren van inkomens, het verhogen van de voedselveiligheid en het herstellen van ecosystemen.   

We streven ernaar om 200.000 boerderijen te helpen met het Livelihoods Fund, terwijl we duurzame toeleveringsketens ontwikkelen om hoogwaardige grondstoffen in te kopen. Lees meer in onze Verklaring inzake inkomen en ons Mensenrechtenbeleid.