Man standing in trees
Eyebrow
Gezonde planeet
Heading
Ons land beheren voor toekomstige generaties
Subheading
Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Gedurende enkele eeuwen heeft een grotere, efficiëntere landbouw bijgedragen aan het verbeteren van de gewasopbrengsten en zodoende de groeiende bevolking kunnen voeden. Dit heeft voor hogere inkomens in de landbouwsector gezorgd. Tegelijkertijd wordt de landbouw geconfronteerd met uitdagingen, waaronder afnemende bodemkwaliteit, het wegspoelen van kunstmest en bestrijdingsmiddelen naar het grondwater, en de gevolgen van klimaatverandering. Voor al deze uitdagingen zijn er nu maatregelen nodig, zodat toekomstige generaties het land in de toekomst nog kunnen gebruiken en om biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen te behouden.   

Uit nieuwste wetenschappelijke inzichten blijkt dat het raadzaam is om niet meer dan 15 procent van het land op onze aarde te gebruiken voor het verbouwen van gewassen. We staan echter op het punt deze grens te overschrijden en daarom hebben we, als onderdeel van het Sustainable In A Generation Plan, als doel om de hoeveelheid land die in onze waardeketen wordt gebruikt, niet verder te laten stijgen.  

Samenwerking met partners in de toeleveringsketen om productie te stimuleren 

We werken samen met onze partners uit de toeleveringsketen om de agrarische productie te stimuleren zonder onze totale voetafdruk op het land te vergroten. Dit betekent dat we ons moeten richten op efficiënt, duurzaam landgebruik en het herstellen van bodemdegradatie. We zien flink wat mogelijkheden. Neem bijvoorbeeld cacao. Cacao is goed voor bijna een derde van onze voetafdruk op het land en kan mogelijk drie keer zoveel opbrengsten genereren. Het verhogen van de opbrengsten helpt ons om onze voetafdruk zo klein mogelijk te houden, zelfs terwijl ons bedrijf blijft groeien. 

Beleid inzake landgebruik 

Ons bedrijf heeft veel grond nodig om de grondstoffen voor onze producten te produceren. Dit heeft een aanzienlijke ecologische en sociale impact. Hoewel wij geen controle hebben over de bedrijven en terreinen die aan ons leveren, erkennen wij dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat deze de veilige grenzen voor landbouwgrond niet overschrijden. Dit is van cruciaal belang voor de gezondheid van onze planeet en het welzijn van de boerengemeenschappen. Meer informatie vind je in onze Verklaring inzake landgebruik

Overige inspanningen 

Behalve landbeheer, doen we ook het volgende:

  • We gebruiken de wetenschap om productieprocessen te verbeteren en de opbrengsten van bestaande landbouwgrond op een gezonde manier te verhogen. In 2010 hebben we, met onze partners IBM en het Amerikaanse ministerie van Landbouw, de voorlopige versie van het cacao-genoom gepubliceerd. Dit is de eerste stap waardoor boeren robuustere bomen kunnen planten die meer opbrengen en bestand zijn tegen droogte en ziekten.  
  • We richten ons op de duurzaamheid van cacao door lid te zijn van het Cocoa & Forests Initiative en met andere bedrijven samen te werken om ontbossing in verband met de cacaoproductie aan te pakken. In november 2017 hebben we de belofte van het Cocoa & Forests Initiative gesteund om ontbossing te beëindigen en bossen opnieuw aan te planten, beginnend in Ivoorkust en Ghana, de belangrijkste cacaoproducenten ter wereld. Meer informatie vind je in ons Beleid inzake cacao en bossen
  • We beoordelen onze impact door samen te werken met leveranciers en andere partners om te onderzoeken wat de impact van landgebruik in onze toeleveringsketens is op mensen en de planeet. Daarnaast willen we bepalen hoe we kunnen samenwerken om deze resultaten te verbeteren.  

Uiteindelijk is het zo dat als we ons land beter beheren en de opbrengsten op een duurzame wijze verhogen, we het milieu beter kunnen beschermen. Meer informatie vind je in onze Verklaring inzake klimaatmaatregelen