women sitting in a circle
Eyebrow
Welvaart bevorderen
Heading
Kansen creëren voor vrouwen
Subheading
We creëren de samenleving van morgen

Vrouwen spelen een belangrijke rol in onze geschiedenis en het huidige leiderschap. Hun vooruitgang en empowerment zijn cruciaal om een onderneming en een maatschappij te creëren die we morgen willen zien.  

Vrouwen zijn wereldwijd verantwoordelijk voor tweederde van de werkuren en ze produceren de helft van alle voeding, maar ze verdienen slechts 10 procent van het wereldinkomen en bezitten minder van 1 procent van alle eigendommen.  

Als onderdeel van ons Sustainable in a Generation Plan richten we ons op het creëren van kansen voor vrouwen op de werkvloer, handelsmarkt en in toeleveringsketens. En niet zonder reden:  

  • Op de werkvloer blijken bedrijven met meer vrouwelijke bestuursleden en leidinggevenden beter te presteren. 
  • Op de handelsmarkt nemen vrouwen meer dan 70 procent van de aankoopbeslissingen met betrekking tot merken, en ze creëren en hebben de controle over meer dan een kwart van de rijkdom op aarde (USD 20 biljoen). 
  • In toeleveringsketens leveren vrouwen een essentiële bijdrage aan de landbouw. 43 procent van de werknemers in de landbouw is vrouw, zelfs 50 procent in Afrika t ten zuiden van de Sahara, terwijl ze ook nog met onbetaald werk voor hun gezin zorgen.  

Wat Mars doet: 

  • Onze werkvloer: onze leidinggevenden richten zich op het bevorderen van diversiteit, inclusiviteit en met name op vooruitgang bij vrouwen. Onze directie neemt deel aan inclusieve leiderschapstrainingen om te ontdekken hoe vooroordelen en culturele barrières die vrouwen beperken, kunnen worden aangepakt. We kijken in het bijzonder naar functies waarin vrouwen historisch gezien ondervertegenwoordigd zijn. We begeleiden ook high-potential vrouwen en zorgen ervoor dat alle sollicitatiecommissies meer vrouwen voor leidinggevende functies voordragen. 
  • De handelsmarkt: we organiseren trainingsprogramma's voor microdistributeurs en microretailers om vrouwelijke ondernemers in opkomende Aziatische en Afrikaanse markten een steun in de rug te geven. Ons doel is om hun inkomen te verhogen. Project Maua en Bloom zijn pilotinitiatieven in Kenia en de Filipijnen die trainingen aanbieden in het verkopen van producten aan consumenten in de stad met een laag inkomen. De Unstereotype Alliance is een ander voorbeeld dat de strijd aangaat met schadelijke genderstereotypen in advertenties.  
  • Onze toeleveringsketens: we zien het verband tussen armoede, mensenrechten en empowerment van vrouwen. Daarom geven we prioriteit aan actie en samenwerking in onze toeleveringsketens voor cacao, rijst en munt. In deze toeleveringsketens kunnen we de grootste impact realiseren. 

Empowerment van vrouwen in cacaogemeenschappen  

Door middel van het Empowerment Plan voor vrouwen van Mars Chocolade ondersteunen we vrouwen in onze toeleveringsketens voor cacao met trainingen, diversificatie van inkomsten en leiderschapsmogelijkheden in hun gemeenschap. 

Ons streven naar meer kansen voor vrouwen heeft niet alleen voordelen voor vrouwen over de hele wereld, maar ook voor ons bedrijf en onze samenleving.