Eyebrow
Duurzaamheidsplan
Heading
Een robuuste toekomst voor munt
Subheading
Een frisse aanpak

Met de lancering van ons wereldwijde initiatief  AdvanceMint  (in India bekend als Shubh Mint), werken we aan  de vooruitgang  van de  plantkunde en investeren we in muntboeren en hun gemeenschappen zodat hun gewassen het generaties lang goed kunnen doen.  

 

HOE WE DUURZAME MUNT REALISEREN

Munt is een gespecialiseerd gewas dat wordt verbouwd in de Verenigde Staten, Canada en India. Meer dan 1 miljoen boeren voorzien in hun levensonderhoud door munt. Om de specifieke problemen van elke regio aan te pakken, werken we via AdvanceMint samen met boeren en experts om verschillende agrarische voetafdrukken en sociaal-economische en ecologische uitdagingen beter te begrijpen.  

Ons doel voor 2025 is om: 

  • de plantkunde van munt te bevorderen door samen te werken met onderzoekspartners; 
  • waterverbruik in gebieden met waterschaarste met 30% te verminderen door goede landbouwpraktijken te stimuleren.  
  • inkomens van kleine boeren te verhogen door samen te werken met experts en leveranciers uit de sector. 

Dit doen we door ons te richten op drie kritieke gebieden: 

Robuuste planten 

De wetenschap vertelt ons dat veranderende weerpatronen, bodemgezondheid en ziekten de levensvatbaarheid van munt op de lange termijn bedreigen. Daarom investeren we in onderzoek naar de ontwikkeling van planten die ziektes aankunnen, en naar het verhogen van opbrengsten, aanpassingen aan klimaatverandering, en efficiënt gebruik van water. 

Veerkrachtige landbouw 

In India kampen kleine muntboeren met dalende opbrengsten en toenemende watertekorten. De komende vijf jaar gaan we samen met onze partner Tanager via ons Shubh Mint-programma trainingen geven aan meer dan 20.000 kleine boeren in Uttar Pradesh – een belangrijke regio voor de muntteelt. De trainingen gaan over GAP (goede landbouwpraktijken) zodat boeren meer leren over beplanting, irrigatie, bodemgezondheid en gemengde teelttechnieken om veerkrachtiger te worden. 

In de VS en Canada is het duur om te beginnen met munt verbouwen, waardoor het soms lastig is om nieuwe, verbeterde landbouwpraktijken te implementeren. Daarom zijn we in de herfst van 2017 een pilotprogramma gestart waarbij jaarlijkse financiering wordt aangeboden aan muntverenigingen. Via hen kunnen boeren de beste technieken uitproberen voor het reduceren van watergebruik, het verbeteren van bodemgezondheid en/of het verhogen van de energie-efficiëntie. 

Weerbare gemeenschappen 

In Uttar Pradesh worden grotendeels zelfvoorzienende  muntboeren geconfronteerd met verschillende sociaal-economische problemen, zoals genderongelijkheid en onderwijsongelijkheid. In onze pogingen om inkomens van kleine boeren te verhogen, werken we samen met Tanager om meer dan 200 zelfhulpgroepen te organiseren voor vrouwen in India. Zo kunnen zij elkaar ontmoeten, krijgen ze toegang tot informatie en kapitaal, en leren ze over landbouw en andere levensvaardigheden. We financieren ook nieuwe dorpsbibliotheken via de NGO READ India, om meer ontmoetingsplaatsen te creëren voor de gemeenschap waar boeken, computers,  veilig drinkwater, onderwijs en andere middelen beschikbaar zijn. 

In Noord-Amerika kopen we indirect munt in van meer dan 300 boerderijen. Daar ontwikkelen we samen met universiteiten een programma om studenten in de staten met veel muntteelt kennis te laten maken met duurzame praktijken. Zo creëren we ook een sterkere band tussen degenen die ons voedsel verbouwen en degenen die het consumeren, zodat we nog generaties lang van dit gewas kunnen genieten.

    Meer van Mars