Eyebrow
Gezonde planeet
Heading
Hergebruiken, recyclen, heropvoeden

Mars werkt momenteel hard aan het creëren van de wereld van morgen en daarom kijken we naar elk onderdeel van onze business. Zo onderzoeken wij bijvoorbeeld hoe onze producten worden gemaakt en hoe ze worden verpakt.  

Verpakkingen spelen op diverse manieren een belangrijke rol: het beschermen van ingrediënten die van boerderijen naar fabrieken, klanten en consumenten worden vervoerd, het behouden van versheid, het geven van voedings-en gezondheidsinformatie en het onderscheiden van onze merken. Ze vormen echter ook een grote uitdaging. Verpakkingen kunnen niet altijd worden gerecycled en als dit toch mogelijk is, dan gebeurt het niet altijd. Dat betekent dat verpakkingen op afvalbergen terecht kunnen komen of zelfs in de zee.  

Bij Mars nemen we onze verantwoordelijkheid voor duurzame verpakkingen serieus en daarom werken we er hard aan om onze verpakkingen in 2025 100 procent recyclebaar te maken.  

Om ons doel te bereiken, hebben we niet alleen recyclebare materialen nodig, maar moeten we ook consumenten voorlichten, een efficiënte infrastructuur inrichten en een beleid opstellen om dit voor elkaar te krijgen. Onze aanpak voor duurzame verpakkingen bestaat uit drie samenhangende aandachtsgebieden:  

  • Materialen en ontwerp 
  • Infrastructuur ten behoeve van recycling 
  • Consumentengedrag 

Materialen en ontwerp 

Onze uitdaging: we kijken naar het ontwerp van onze verpakkingen uit het oogpunt van recycling en proberen materialen te kiezen die we kunnen hergebruiken en waarmee we de hoeveelheid verpakking kunnen terugdringen. 

Onze doelen: r

  • Blijven werken aan 100 procent recyclebare verpakkingen in 2025 
  • Meer gerecycled materiaal op pulp-en papierbasis 

Onze oplossing: we werken aan het optimaliseren van onze verpakkingen door ze lichter en dunner te maken, en de totale impact van onze verpakking te verlagen zonder afbreuk te doen aan de veiligheid of voedselbescherming.  

Infrastructuur ten behoeve van recycling 

Onze uitdaging: handige ophaaldiensten, up-to-date inzamelingslocaties en een effectieve infrastructuur zijn essentieel voor het recyclen van verpakkingen. Bovendien moet de markt voor gerecyclede materialen de enorme waarde van gerecycled materiaal aantonen.  

Onze doelen:  

  • Initiatieven in de hele sector ondersteunen die de inzameling en recycling van verpakkingen verbeteren.  
  • Identificeren en ondersteunen van nieuwe technologieën waarmee het aantal recyclebare verpakkingsmaterialen kan worden uitgebreid.  

Onze oplossing: door onze betrokkenheid bij het initiatief New Plastics Economy van de Ellen MacArthur Foundation werken we aan een blauwdruk voor een faciliteit waar 'alle' plastics kunnen worden gesorteerd en teruggewonnen, zodat meer dan 90 procent van de kunststoffen na gebruik kan worden gerecycled. 

In Europa pleit Mars actief voor een transparantere verantwoordelijkheid voor producenten om de inzameling en recycling van verpakkingen te waarborgen. We werken ook samen met de Sustainable Packaging Coalition en we zijn medevoorzitter in hun Forest Product Working Group om risico's in toeleveringsketens voor bosproducten te helpen identificeren.  

Consumentengedrag 

Onze uitdaging: als fabrikant hebben we de verantwoordelijkheid om verpakkingsmaterialen te gebruiken die kunnen worden gerecycled of hergebruikt, en om consumenten te informeren over hoe ze dit moeten doen.  

Ons doel: 

  • Het verantwoord weggooien van verpakkingen stimuleren. 

Onze oplossing: we werken samen met ngo's, overheden, campagnegroepen en de gehele industrie om de informatievoorziening en gedragsveranderingen te bevorderen. 

Onze REDcycle-samenwerking in Australië is bijvoorbeeld een programma dat consumenten uitnodigt om lege diervoederverpakkingen van zacht plastic in te leveren bij deelnemende supermarkten. Deze worden gerecycled tot stevige kunststofproducten voor gebruik in parken.   

Bij Mars begrijpen we dat we een kans en een verantwoordelijkheid hebben om nu te handelen voor een toekomst met duurzamere verpakkingen.