Welvaart bevorderen

Als familiebedrijf dat werkt volgens The Five Principles, geloven we dat de wereldeconomie — en wereldwijde bedrijven zoals het onze — veel meer moeten doen om ervoor te zorgen dat werk mensen sterker maakt.

Daarom is een van de pijlers van ons Sustainable in a Generation Plan de ambitie om welvaart te bevorderen en het leven van 1 miljoen mensen in onze waardeketen op een betekenisvolle manier te verbeteren. Om dit te bereiken werken we samen met een netwerk van partners, van ngo's tot regeringen, en richten we ons op de drie gebieden waar wij denken het verschil te kunnen maken — inkomen verhogen, mensenrechten respecteren, en kansen creëren voor vrouwen.

Large-ThrivingPeople_Section2_CocoaHarvestCoteD'Ivoire_2f.jpg

Een beter leven voor 1 miljoen mensen

Inkomsten verhogen

Wereldwijd zijn honderden miljoenen kleine boeren betrokken bij de voedselproductie binnen de toeleveringsketens, en te veel van hen leven in armoede. De realiteit is dat, als we betrouwbare en duurzame toegang willen hebben tot grondstoffen zoals cacao, munt en rijst, we moeten kijken hoe we het inkomen van kleine boeren het beste kunnen verhogen.

Bij Mars geloven we dat iedereen die binnen onze uitgebreide toeleveringsketen werkt, genoeg zou moeten verdienen voor een degelijke levensstandaard.

We zijn begonnen met investeren in activiteiten die een directe impact hebben, in eerste instantie met onze toeleveringsketens van cacao, munt en rijst, die zich uitstrekken van de Ivoorkust tot Cambodja. We hebben het Farmer Income Lab, opgezet, een gezamenlijke 'denk- en doetank' voor sectoroverschrijdende dialogen om  erachter te komen wat werkt en barrières te doorbreken voor het vinden van nieuwe manieren om de inkomens van boeren te laten stijgen.

Samen met onder andere Danone richtten in we in 2015 het Livelihoods Fund for Family Farming op, dat al meer dan 120 miljoen euro geïnvesteerd heeft in de ontwikkeling van duurzame landbouw op meer dan 200.000 boerderijen over de hele wereld. Het doel van het fonds is om de inkomens van kleine boeren te verbeteren, maar ook om voor voedselzekerheid te zorgen en ecosystemen te herstellen.

Rechtvaardigheid, waardigheid en respect

Mensenrechten respecteren

Het respecteren van mensenrechten is de basis voor elk succesvol en duurzaam bedrijf. Toch zijn er in de wereldeconomie vele uitdagingen met betrekking tot mensenrechten, die vooral aan de verste uiteinden van de toeleveringsketens bijzonder ingewikkeld kunnen zijn.

Wij zijn niet tevreden met wat er tot nu toe is bereikt, en we geloven dat het van cruciaal belang is om op zoek te gaan naar een nieuwe aanpak. Van fabrieksarbeiders in Chicago tot boeren in de Ivoorkust - ons doel is dat iedereen die met ons bedrijf te maken heeft rechtvaardig, waardig en met respect wordt behandeld.

Unlocking Opps for Women - Hero Image_0

Gendergelijkheid

Kansen creëren voor vrouwen

Vrouwen hebben een belangrijke plaats in ons bedrijf, van onze toeleveringsketens tot ons bestuur. Vrouwen presteren tweederde van de werkuren wereldwijd en produceren de helft van alle voeding, maar ze verdienen slechts 10% van het wereldinkomen en bezitten minder van 1% van alle eigendommen.

Als onderdeel van ons Sustainable in a Generation-plan richten we ons op het creëren van kansen voor vrouwen op onze werkplekken, markten en toeleveringsketens.

Thriving People - Policies and Practices

Onze weg voorwaarts

Beleid en praktijken die ons op de rails houden

Ons wereldwijde beleid is de leidraad voor ons werk om de welvaart van mensen te verbeteren.