Gezonde planeet

Wij zien in dat we de verantwoordelijkheid — en de kans — hebben om onze impact op mensen en de planeet te verbeteren. De afgelopen jaren hebben we grote vooruitgang geboekt en ons doel bereikt om het afval van onze fabrieken niet meer naar stortplaatsen te sturen. Ook verminderen we ook onze directe uitstoot van broeikasgassen (BKG) door middel van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie en we zetten belangrijke stappen om voedsel- en ander afval te verminderen in onze 126 fabrieken over de hele wereld.

Wij begrijpen dat het niet genoeg is om alleen de milieueffecten van onze directe operaties te beperken. Het merendeel van onze impact op de planeet komt namelijk van onze uitgebreide toeleveringsketen. Zo is ongeveer driekwart van onze broeikasgasemissies afkomstig van de landbouw en de verandering van landgebruik dat gepaard gaat met het verbouwen van onze ingrediënten. De drijvende factoren achter onze wereldwijde activiteiten — onze toeleveringsketens — zijn niet optimaal, en we werken aan verbetering.
Na een grondige evaluatie van ons grondstoffengebruik in onze hele waardeketen (van boerderijen tot fabrieken tot eettafels), begrijpen we onze invloed op de planeet beter, met name hoe onze bedrijfsvoering invloed heeft op klimaatverandering, waterschaarste en landgebruik. En we hebben een plan om deze problemen op te lossen, zowel intern als door deelname aan programma's zoals Champions 12.3, dat als doel heeft om sneller toe te werken naar de Sustainable Development Goals van de VN.
 
De wetenschap spreekt duidelijke taal, dus we hebben onszelf ambitieuze doelen gesteld op het gebied van klimaat, landgebruik en waterbeheer, om onze visie voor een gezonde planeet met gezonde mensen waar te maken. We pakken deze problemen aan in belangrijke grondstofketens, zoals — cacao, rijst en munt (waar we het meeste over praten), maar ook palmolie, rundvlees, pulp en papier, soja en zuivel — over de hele wereld.

Mars relying on solar panels for energy use.

Klimaatmaatregelen

De samenstelling van onze atmosfeer is veranderd door de uitstoot van broeikasgassen door mensen. Wereldwijd beginnen mensen daar nu de gevolgen van te voelen, van hogere gemiddelde en extreme temperaturen en veranderende periodes van regenval, tot ernstigere en minder voorspelbare stormen.

Volgens wetenschappers kunnen we de ergste gevolgen voorkomen als we de opwarming van de aarde beperken tot minder dan de 2 graden Celsius die zijn afgesproken in het  Klimaatakkoord van Parijs. Om ons steentje bij te dragen hebben we onszelf het doel gesteld om de totale broeikasgasemissie van onze waardeketen tegen 2025 met 27 procent te verminderen, en tegen 2050 met 67 procent (ten opzichte van de uitstoot in 2015).

Healthy Planet - 3a

Waterbeheer

Waterschaarste treft wereldwijd 40 procent van de bevolking, en dat percentage zal alleen maar hoger worden naarmate de bevolking groeit. De landbouwsector is de grootste verbruiker van water, dus om deze essentiële grondstof duurzaam te gebruiken, moeten we kijken wat, hoe en waar er in onze toeleveringsketen wordt verbouwd.

Mars_Land Use_IMG_8088_0

Landgebruik

We zijn dagelijks afhankelijk van boeren over de hele wereld voor grondstoffen zoals rijst, cacao en vanille. In de loop van honderden jaren hebben landbouwinnovaties bijgedragen aan het verhogen van de opbrengsten van boeren, om de groeiende wereldbevolking te blijven voeden. Maar tegelijkertijd brengt die vooruitgang nieuwe problemen met zich mee, waaronder bodemdegradatie, afvloeiing van meststoffen en pesticiden, en de gevolgen van klimaatverandering.

Deze uitdagingen vereisen maatregelen om land in de toekomst nog te kunnen gebruiken voor productie, en om biodiversiteit, leefgebieden en natuurlijke hulpbronnen te behouden. 

Transparantie en metingen

We blijven een beleid, standpunten en actieplannen ontwikkelen om onze duurzaamheidsdoelen te kunnen behalen op alle gebieden, van hernieuwbare energie en ontbossing tot watergebruik.

Worker documenting recycled packaging

Duurzame verpakkingen

Verpakkingen spelen een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat onze producten aan de hoogste marktnormen voldoen. Verpakkingen beschermen ingrediënten wanneer deze van de boerderijen naar de fabrieken worden vervoerd, en ze beschermen eindproducten wanneer ze naar de winkelschappen gaan en uiteindelijk naar de consumenten.

Vandaag heroverwegen wij onze verpakkingsaanpak - omdat wij geloven dat er niet zoiets bestaat als een duurzaam product in een niet-duurzame verpakking.