Healthy Planet

We understand that we’ve got a responsibility — and an opportunity — to step up and improve our impact on people and the planet. Over the past several years, we’ve made important progress, achieving our goal of sending zero waste to landfills from our facilities. We also are reducing our direct Greenhouse Gas (GHG) emissions through renewable energy and energy efficiency while making significant strides to reduce food and other waste at all 126 of our production facilities around the world.

Even as we continue to improve the environmental impacts of our direct operations, we realize that the lion’s share of our impact on the planet comes from our extended supply chain. For example, roughly three-quarters of our GHG emissions come from the agricultural practices and land-use change associated with growing the ingredients we need to make our products. The engines driving global business — our supply chains — are broken, and we are working to transform them.
 
After a thorough review of our resource use across our entire value chain (from farms to factories to family tables), we now have a better understanding of our imprint on the planet, specifically how our business impacts climate change, water stress and land use. And we have a plan to tackle these issues, both internally and through participation in programs like Champions 12.3, which aims to accelerate progress toward achieving the United Nations’ Sustainable Development Goals.
 
The science is clear, and so we’ve set ambitious goals in climate action, land management and water stewardship to help achieve our vision of a healthy planet and healthy people. We are working to tackle these issues in key raw-material supply chains — cocoa, rice and mint (which we talk most about), plus palm oil, beef, pulp and paper, soy and dairy — around the world.

Mars relying on solar panels for energy use.

Klimaatmaatregelen

De samenstelling van onze atmosfeer is veranderd door de uitstoot van broeikasgassen door mensen. Wereldwijd beginnen mensen daar nu de gevolgen van te voelen, van hogere gemiddelde en extreme temperaturen en veranderende periodes van regenval, tot ernstigere en minder voorspelbare stormen.

Volgens wetenschappers kunnen we de ergste gevolgen voorkomen als we de opwarming van de aarde beperken tot minder dan de 2 graden Celsius die zijn afgesproken in het  Klimaatakkoord van Parijs. Om ons steentje bij te dragen hebben we onszelf het doel gesteld om de totale broeikasgasemissie van onze waardeketen tegen 2025 met 27 procent te verminderen, en tegen 2050 met 67 procent (ten opzichte van de uitstoot in 2015).

Healthy Planet - 3a

Waterbeheer

Waterschaarste treft wereldwijd 40 procent van de bevolking, en dat percentage zal alleen maar hoger worden naarmate de bevolking groeit. De landbouwsector is de grootste verbruiker van water, dus om deze essentiële grondstof duurzaam te gebruiken, moeten we kijken wat, hoe en waar er in onze toeleveringsketen wordt verbouwd.

Mars_Land Use_IMG_8088_0

Landgebruik

We zijn dagelijks afhankelijk van boeren over de hele wereld voor grondstoffen zoals rijst, cacao en vanille. In de loop van honderden jaren hebben landbouwinnovaties bijgedragen aan het verhogen van de opbrengsten van boeren, om de groeiende wereldbevolking te blijven voeden. Maar tegelijkertijd brengt die vooruitgang nieuwe problemen met zich mee, waaronder bodemdegradatie, afvloeiing van meststoffen en pesticiden, en de gevolgen van klimaatverandering.

Deze uitdagingen vereisen maatregelen om land in de toekomst nog te kunnen gebruiken voor productie, en om biodiversiteit, leefgebieden en natuurlijke hulpbronnen te behouden. 

Transparantie en metingen

We blijven een beleid, standpunten en actieplannen ontwikkelen om onze duurzaamheidsdoelen te kunnen behalen op alle gebieden, van hernieuwbare energie en ontbossing tot watergebruik.

Worker documenting recycled packaging

Duurzame verpakkingen

Verpakkingen zijn van groot belang om alle Mars-producten veilig te vervoeren, vers te houden en om onze merken te onderscheiden. Mars begrijpt de belangrijke rol van verpakkingen, en daarom is ons plan om tegen 2025 verpakkingen te gebruiken die 100 procent recyclebaar zijn.

Om dit doel te bereiken gaan we meer veranderen dan alleen de fysieke verpakkingen. Mars gaat consumenten aanmoedigen om hun verpakkingen op een verantwoorde manier weg te gooien. Daarnaast zetten we ons in om de recyclinginfrastructuur te veranderen door de ontwikkeling van een sorteerfaciliteit voor plastic; hierdoor kan meer dan 90 procent van het plastic na gebruik op de juiste manier kan worden gerecycled.