Heading
Policies and Practices
Building a Better World

Every day is an opportunity to take action to create the world we want tomorrow. Our policies and practices are what help shape that future, and they’re non-negotiables. Every one of our Associates is tasked with carrying them out every day.  

In the end, these practices and policies are there so you can feel confident that when you choose one of our products or services, there is a heart and conscience behind it. The world we want tomorrow starts with how we do business today, and these policies show you exactly how that takes place.

Wet Moderne slavernij
Actieplan voor cacao en bossen
Actieplan voor de bescherming van kinderen
Anti-corruptieprincipe
Beleid inzake de preventie van ontbossing
Beleid inzake dierproeven
Beleid inzake gegevensverwerking
Beleid inzake kwaliteit en voedselveiligheid
Beleid inzake palmolie
Biomedisch en klinisch onderzoek waarbij menselijke deelnemers betrokken zijn
Criteria voor voedingswaarden
Duurzaamheid van de faciliteit
Gedragscode voor leveranciers
Genbewerking
Genetisch gemodificeerde organismen (GGO's)
Kooi-vrije eieren
Kunstmatige kleuren
Legal Netherlands
Marketingcode
Mensenrechten in de toeleveringsketen voor Thaise vis
Mensenrechtenbeleid
Openbare orde en belangenbehartiging
Overzicht beleid inzake de preventie van ontbossing
Palmolie
Pulp en op papier gebaseerde materialen
Rundvlees
Suikers toegevoegd
Verantwoorde inkoop
Verklaring inzake inkomenspositie
Verklaring inzake klimaatmaatregelen
Verklaring inzake landgebruik
Verklaring inzake mensenrechten
Verklaring inzake waterbeheer
Verrijking en nutriëntenclaims
Welzijn van landbouwhuisdieren
Wetenschappelijk onderzoek en betrokkenheid